Uw terrein lastig te zaaien? Hydroseeding!

Dankzij hydroseeding, vloeistofzaaien of hydraulisch zaaien kan je onder alle omstandigheden doeltreffend zaaien. Een vloeibare mix van houtvezels, lijm, meststoffen en graszaden worden met deze zaaitechniek onder druk op het te bezaaien terrein gespoten.

Snel zichtbaar resultaat

Zo maakt hydroseeding het mogelijk om zelfs op een steile helling of een schrale ondergrond vlot te kunnen zaaien! Hydroseeding biedt niets dan voordelen: het zaaien gaat snel, het vermijdt het wegwaaien en wegspoelen van graszaad, herstelt het ecologisch evenwicht, vestigt de grond en controleert de erosie.

Wanneer Hydroseeding?

Hydroseeding wordt gebruikt in de meest uiteenlopende toepassingen: in industriële zones, steengroeven, opslagplaatsen van afval, weg- en spoortaluds, op recreatieterreinen en omstandigheden met slechte grond zoals stenen.

Hydroseeding ook op uw terrein? Contacteer Latrez-Declercq, wij kunnen u helpen!